คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปีการศึกษา 2561

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คะแนนรายบุคคล รายงานผลการประเมิน คะแนนรา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลสอบ PRE-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ผลสอบ PRE O-NET  วิชา ภาษาไทย รายงานผลกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

แบบบันทึกคะแนนข้อเขียน PRE O-NET 60 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เครื่องมือประเมิน 4 มาตรฐานใหม่ สำหรับครูผู้สอน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น