คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

Advertisements

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เครื่องมือประเมิน 4 มาตรฐานใหม่ สำหรับครูผู้สอน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลสอบ PRE O-NET ม.6/59

               

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลการวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค 2/2559

           

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เอกสาร ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

01-บทที่ 1 บทนำ 02-บทที่ 2 การบริหารจัดก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค 1/2559

                               

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น