คลังเก็บหมวดหมู่: ผลสอบ

ผลการประเมินด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คะแนนรายบุคคล รายงานผลการประเมิน คะแนนรา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ผลสอบ | ใส่ความเห็น

ผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

   

โพสท์ใน ผลสอบ | ใส่ความเห็น

ผลสอบปลายภาค 2/2559

                 

โพสท์ใน ผลสอบ | ใส่ความเห็น

ผลสอบ PRE O-NET ม.3/59

      

โพสท์ใน ผลสอบ | ใส่ความเห็น

ผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

           

โพสท์ใน ผลสอบ | ใส่ความเห็น

ผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559

              

โพสท์ใน ผลสอบ | 1 ความเห็น